POLICY FÖR SEKRETESS OCH SÄKERHET
’N’OtherThings och B22C hanterar personuppgifter och arbetar hårt för att säkerställa din sekretss när du handlar hos oss. Därför har vi denna policy för hur dina personuppgifter får bearbetas.

PERSONUPPGIFTER
När du tillhandahåller dina personuppgifter till oss godkänner du att vi använder denna information för att uppfylla våra åtaganden mot dig och ge dig den service du förväntar dig. Detta inkluderar order bekräftelse, leverans, textmeddelanden med information om leveransstatus, kontohantering via kreditupplysningar, utskick om nya tjänster och varor, nyhetsbrev eller andra marknadsföringserbjudanden som kan vara av intresse samt att informera dig om ändringar eller förbättringar till våra tjänster, antingen via e-post, telefon eller vanlig post. Din information kan även användas till att övervaka trafiken på vår webbplats för att hjälpa oss att förbättra webbplatsens utformning. Om några problem skulle uppstå med leveransen av dina varor, kommer vi att använda informationen till att kontakta dig.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din information med tredje parter av marknadsföringsskäl utanför ’N’OtherThings och B22C. Information som vidarebefordras till tredje part används endast till att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. ’N’OtherThings och B22C vidarebefordrar till exempel adressuppgifter till våra leverantörer och speditörer med avseende på leveranser.

Vi sparar bara dina uppgifter så länge som behövs för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller enligt gällande lagar. ’N’OtherThings och B22C svarar inte för närvarande på ”do not track”-signaler och liknande signaler.

DINA RÄTTIGHETER ATT FÅ DEL AV SPARADE UPPGIFTER.
Du har rätten att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att information korrigeras eller tas bort. Du kan ta tillbaka ditt godkännande om att vi får använda dina personuppgifter i marknadsföringssyften (exempelvis utskick av kataloger, nyhetsbrev eller erbjudanden) när du vill.

INKÖP MED KORT
För att göra kortköp hos oss så säkert som möjligt skickas all information krypterad med SSL (Secure Sockets Layer). Detta innebär att informationen passerar igenom en säker anslutning och att informationen på ditt kort inte kan läsas av obehöriga.

Valideringskontroller utförs på alla kunder som betalar med kort. ’N’OtherThings och B22C förbehåller sig rätten att hålla tillbaka leveranser om misstanke om bedrägeri föreligger. Av säkerhetsskäl sparar vi inte någon betalningsinformation i vår databas.

COOKIES
I vissa delar av vår webbplats använder vi så kallade cookies för att hålla koll på dina besök och hjälpa dig att navigera mellan de olika sidorna. En cookie är en liten datafil som vissa webbplatser placerar på din dators hårddisk när du besöker dem. Cookies kan innehålla information som till exempel ditt användar-id och vilka sidor du har besökt.

Vi använder cookies på vår webbplats för att vi ska kunna erbjuda innehåll som är anpassat till just dina intressen och för att få en uppfattning om vilka delar av platsen du besöker. Våra cookies läser inte av data från din dators hårddisk eller cookies från andra webbplatser som du har besökt.

Om du inte vill att våra cookies ska placeras på din dator när du besöker oss kan du ställa in din webbläsare och/eller firewall så att de blockeras.

Tyvärr så kommer detta att begränsa din användning av platsen. Se din webbläsares hjälpfil om hur du avaktiverar och/eller tar bort cookies från din dator.

JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAGAR
Utan att begränsa dina konsumenträttigheter enligt ditt lands lagar, så kommer vår policy för sekretess och säkerhet, liksom alla dispyter och klagomål som uppkommer i samband med policyn för sekretess och säkerhet att styras av Sveriges rikes lag. Dispyter som uppkommer i samband med Policyn för sekretess och säkerhet eller användning av webbplatsen ska enbart avgöras i svensk domstol.

Har du frågor angånde detta, kontakta oss gärna.